Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика
конфіденційності

Загальні положення
 1. Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог ЗУ Про захист персональних даних от 1 червня 2010 р. № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП Дьопйош Ю.Ю (далі – Оператор).

 2. Оператор вважає за найважливішу мету і умову здійснення своєї діяльності з обробки персональних даних дотримання прав і свобод людини і громадянина, у тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці.

 3. Дана політика Оператора з обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://odk.com.ua.

Основні поняття, що використовуються у Політиці

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка є необхідною для уточнення персональних даних);

 3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://odk.com.ua.

 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, які містяться в базах даних і забезпечують обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

 5. Знеособлювання персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних без використання додаткової інформації;

 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюється із використанням або без засобів автоматизації з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

 7. Оператор – державний чи муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними;

 8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься напряму чи опосередковано певному чи визначеному Користувачеві веб-сайту https://odk.com.ua;

 9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://odk.com.ua;

 10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення із персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

 12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

 13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Оператор має можливість обробляти наступні персональні дані Користувача:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові;

 2. Номери телефонів;

 3. Разом з тим на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).

 4. Вищезазначені дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

Цілі обробки персональних даних

 1. Метою обробки персональних даних Користувача є укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів.

 2. Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти, послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач має право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень у будь-який момент, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти odk.eurolux@gmail.com із позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, послуговують для збору інформації про дії користувачів на сайті та для поліпшення якості сайту та його змісту.

Правові підстави обробки персональних даних

 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://odk.com.ua. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду із цією політикою.

 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у разі, якщо це дозволено у настройках браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

 1. Безпеки персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог згідно чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 2. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає усіх заходів, що знеможливлюють доступ до персональних даних усіх неуповноважених осіб.

 3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не можуть бути передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

 4. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора dk.eurolux@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

 5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач має можливість у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора odk.eurolux@gmail.com із позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

Транскордонна передача персональних даних

 1. До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов’язаний переконатися у тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

 2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

Прикінцеві положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення із потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти odk.eurolux@gmail.com.

 2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена у мережі Інтернет за адресою http://odk.com.ua/policy.

Замовити зворотній дзвінок

Заповніть форму, для замовлення зворотнього дзвінка

Що Вас цікавить?

Замовити безкоштовний замір та розрахунок

Заповніть форму, для замовлення безкоштовного заміру та розрахунку

Що Вас цікавить?

Завантажити каталог

Заповніть форму, щоб почати завантаження каталогу

Що Вас цікавить?